Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó
Bejelentkezés
amugyvagy

3. A TERMÉSZETVÉDELEM!

FA · 11 hónapja
Természet-tudat!
 
Amikor e kivételes, és a józan ész számára végtelen értéket képviselő bolygó veszélyeztetéséről hallunk, heves ellenérzés, düh, tiltakozás ébred bennünk, és egy hatalmas értetlenség! Nem értjük, hogy akik bármily önös célból szennyezik, pusztítják, miért nem értik! Miért nem értik meg, hogy mily pótolhatatlan érték és csodálatra méltó az, amit megsemmisülni siettetnek!
Amikor természetfilmeket, környezetvédelmi riportokat, beszámolókat hallgattam, mindig különösképpen figyeltem azokra a szavakra, melyek a természet és a Földi jövő megóvásának okait magyarázták. Azt, hogy miért kell megőriznünk. Ám, mint tapasztaltam, ezen megértéseket nem igazán lehet szavakba foglalni. Aki tudja annak nincs mit, aki nem érti annak nem lehet elmagyarázni ezen okokat. Hisz ami vezérli a felelőtlenséget az oktalanság és tudatlanság! 

Viszont nem mindenki azért süllyed a felelőtlen hozzáállásba, mert velejéig romlott gonosztevő! Legtöbbünk parányi, tehetetlen ember, akiket úgy sodornak a politikai és gazdasági visszaélések, valamint saját elmebeli, tudás és hitbéli hiányosságaink, mint fát vesztett levelet a szél. Az emberek jelentős részének a környezet és természetvédelem oly sokadlagos gondja, hogy nem tud vele mit kezdeni. Ha kis ember, akkor küzdve küzd a mindennapi szükségletért, ha nagyobb befolyású vezető, akkor számos mohó és valóban felelőtlen vetéjtárssal szemben kell fellépnie.
Az aktív természetvédelem és természetszeretet noha mindenkit érintő abszolút létkérdés, még mindig leginkább mozgalom hangulatú! Pedig minden kicsit is józan, élni akaró, gyermekét szerető ember számára alapvető életformának kellene lennie! Az egyik olyan társadalmi gondolkodásnak és munkásságnak, amiben a leginkább egyetértenek és összetartanak az emberek! A természettel való együttélés, a felvilágosult civilizáció egyik allapillérét kell hogy képezze! Ez ügyben azonnal dicsérni kell a természetvédelmi oktatást és nevelést, illetve elkötelezetteit, mert bizonyos, hogy ez az egyik kulcsfontosságú feladat!

Én személyszerint a saját Földvédelmi szándékomat többek között abba a vágyba és törekvésbe fektetem, mely egységes globális, tiszta intelligenciára épülő, magasztos megértést kíván teremteni! Olyan látás és hozzáállás fejlődéséhez szeretnék valamelyest hozzájárulni, mely az emberek jelentős részét kimozdíthatja az érdektelenségből, az értetlenségből, és segíti összefogásukat! Valamint nagyszerű iránymutatót és kapaszkodót nyújthat a jövő nemzedékeinek!
Az alábbiakban nyolc alappontot állítottam össze, mely arra hivatott, hogy bolygónk megóvásának okát értesse meg mindenkivel, és mély inspirációt, elhivatottságot ébresszen! Olyan alap és irányelveket, valamint életfilozófiai megértéseket gyűlytöttem össze, és fogalmaztam meg, melyek világnézeteket ívelnek át, és aktuális modern gondolkodásmód lehet tán még ezer év múlva is!
 

A természetvédelem okának 8 alappontja:
( Az első pontja a vezérmottó, a többi ezt fejti ki. )

1. Nem elegendő élővilágról beszélnünk! Meg kell értenünk, hogy maga a Világ él, mert létezik benne az élet! 

2. Az élő Világ része e lélegző bolygó, kinek részei vagyunk mi emberek, kik alig tudunk még valamit az életről!

3. A Világ, s benne e Föld, minden pontján maga az érző és tudatos élet, melynek értéke bizonyosan határtalan! Végtelen megtiszteltetés, hogy részei lehetünk!

4. Igyekeznünk kell úgy munkálkodnunk benne, hogy a lehető legkevesebbet ártsunk egy fűszálának is, és a lehető legtöbbet tegyük hozzá akár az univerzumhoz is!

5. Ahhoz, hogy mindjobban építsük és éltessük e Világot, mind tökéletesebb tudást kell róla kapnunk, és mind nemesebb jellemet kell hozzá fejlesztenünk!

6. Meg kell találnunk azt a tudást, mely felfedi a biológiai élet és a személyes egyéni létezés közti kapcsolatot és harmóniát!

7. Bátran kell keresnünk azt a megértést, mely felfedi a múlandó élet és az örök tudatosság vízíója közti lehetőséget!

8. Egyénileg és közös erővel egyaránt, meg kell találnunk azt a tökéletes szerepünket az élő Világban, mely örökké odaadó társává tesz minket!


Gyakorlati alkalmazás

Ezen alappontokat, melyek a Földi természet védelmének okát és fontosságát, illetve az azzal való együttélés látásmódját hivatottak megértetni és kihangsúlyozni, alapvetően minden társadalmi feladatkör és szerep, valamint legtöbb világnézeti szemszög alkalmazni képes, a természet-tudatos emberi élet és civilizáció közös fejlesztésében!
A tudományos kutatás számára kulcskérdésekre világíthat rá! 
A politika és gazdaság a vállalható felelősséghez, és jobban működő értékrendhez találhat benne irányelveket! 
Az oktatási rendszer és nevelés lelkesedést nyújthat általa az ifjú, friss, kereső emberi tudatnak! 
A vallásos életvitelt mélyítésre sarkallhatja! A művészi tevékenység pedig igazi küldetést kaphat!


Természet-tudatos filozófia

Az ember csak akkor képes megfelelően védeni és gondozni a Föld bioszféráját, életét, ha képes elmélyülten szeretni őt! Ahhoz, hogy valóban szeressük, valakiként kell tisztelni, becsülni, és tartalmas módon együttélni vele! A természettel, s ezáltal a Földdel, s általa a Világmindennel meg kell tanulnunk méltó képpen együttélni!
Ehhez egyfelől olyan tudást, látásmódot és életvitelt kell kifejleszteni, amely képessé tesz minket erre, másrészt természetes környezeteinket eképpen kell kialakítanunk! A megfelelő tudás, motiváció és szándék, azokból az izgalmas megértésekből születik, amelyet egy új, felvilágosult, rendkívül őszinte tudományos összefogás tud felfedezni, feltárni a világ természetének titokzatos csodájáról! Ezt mozgalmasan, aktívan, széleskörben publikálva, rendkívül békés baráti hangulatban, és közoktatásban is kihangsúlyozva kell szorgalmazni! Minden pozitív gondolkodású, építő szándékú ember megtalálhatja a saját értelmi fejlődését és hitét, egy olyan tudományos együttműködésben, mely valóban a világot s annak működését kívánja feltárni! Nem a tudatlan kizsákmányolást szolgálja, hanem a nemes és boldog emberi életet, s ezért nyitott és tisztelettudó szemlélettel halad előre ama nagy létkérdések mentén, melyek az élet okait s tökéletes megoldásait keresik! Valamint aktívan bevonja ebbe az egész emberiséget, különösképpen figyelve a felnövekvő generációkra!         A természet valódi szeretetének tehát a megismerés és megtapasztalás a kulcsa, egy tiszta tudásra épülő odaadó látásmódon keresztül! 

Ha eképpen lépdelünk előre, egy földúton vagy egy erdei ösvényen, s tudatosan hátrahagyjuk az emberi elme aktuális problémáit, flusztrációit és szenvedéseit, azonnal támogatást kapunk a természettől! Rendkívül békés, nyugalmas, szívvel és lelkesedéssel teli tudatállapotba visz minket, szinte azonnal! Ilyenkor megérthetjük, hogy mily szeretettel viszonoz, és mily tökéletes otthonunkról és életünkről mesél, mely sosem veszhet el, pusztán hosszú még az út odáig! 
Láthatjuk, hogy a bolygó növényszőrzete, az ég, a víz, és a fény elemeivel együtt, mily gyönyörű, művészi esztétikával rendezi be e létszínteret! Tapasztalhatjuk, hogy a Föld édesvizű erei, gigantikus kőzet és hegységcsontjai, és a még megmaradt hűs és mesebeli erdőszobái, mily odaadóan óvják, segítik törékeny mivoltunkat. Érezhetjük a Föld bőséges gondoskodásának ízeit, együttérezhetünk és besegíthetünk a másféle formájú, szintén menedéket és boldogulást kereső, számtalan élőlénytársainknak!
Tegnap még azt gondoltuk, hogy minek ennyi haszontalan, gazos bozót és dzsungel. Hogy a fák holtan értékesebbek, s hogy ennyi bajkeverő, förtelmes állatra nincs szükség. Ma úgy kell sétálnunk lakotelepeinken, hogy csodáló mosollyal köszöntjük az árokparti vadnövény alkotásokat! Úgy kell megpihennünk kertjeinkben, hogy hálával szemléljük a hozzánk költözött természetet! Embertársainkkal és családunkkal úgy kell kirándulnunk a településeinket körülölelő, mennyei arculatában újjáélesztett bioszférában, hogy oly élmények szülessenek, s oly értelem ébredezzen bennünk, amely nem veszti többé hitét s erejét, a múlandóság és tudatlanság gondjaival szemben! Mert azokat gyomlálja ki!

FA


Megjegyzést csak bejelentkezett blogolok tagok írhatnak!
Jeletkezz be a blogodban, vagy készíts te is egy blogot a blogolok.hu-n!